Zakaj je dobro ločevati

Biološki odpadki Papir in karton Steklo Embalaža
 • Steklo je možno 100% reciklirati in vedno znova uporabljati.
 • Ena tona odpadnega stekla nadomesti približno 1.2 ton surovine za izdelavo stekla.
 • Steklo lahko neštetokrat recikliramo, ker pri predelavi ohranja svojo kakovost.
 • Z reciklažo ene tone plastike prihranimo dve toni nafte in veliko energije.
 • Reciklirano plastiko lahko uporabimo za proizvodnjo različnih izdelkov: stolov, nap, lončkov…
 • Z reciklažo ene pločevinke iz aluminija prihranimo toliko energije, da lahko gledamo televizijo tri ure.
 • Z reciklažo ene tone časopisnega papirja rešimo približno 17 majhnih dreves.
 • Pri postopku reciklaže papirja porabimo 64% manj energije in zmanjšamo emisije nevarnih snovi za kar 74%.
 • S predelavo bioloških odpadkov lahko tudi doma naredimo kompost.
 • S predelavo bioloških odpadkov v kompost naravi vračamo, kar smo ji odvzeli.

Zakaj ni dobro ne ločevati

Biološki odpadki Papir in karton Steklo Embalaža
 • Steklo se v naravi razkraja kar 4000 let.
 • Pridobivanje surovin za steklo je 15% dražje kot njegova reciklaža.
 • Za pridobivanje kremenovega peska, ki ga potrebujemo za izdelavo stekla, moramo grobo posegati v naravo.
 • Plastenka se razkraja 450 let, plastična vrečka od 20 do 400 let.
 • Morske živali lahko vrečko, ki plava v morju, pojejo in zaradi tega poginejo.
 • Klorove spojine, ki se uporabljajo pri proizvodnji papirja tanjšajo ozonski plašči. Pri reciklaži papirja pa se klorovih spojin ne uporablja.
 • Pri proizvodnji papirja porabimo kar enkrat več vode kot je porabimo pri recikliranju.
 • Za proizvodnjo ene tone papirja moramo posekati dve veliki drevesi.
 • Če biološke odpadke odložimo na deponijo, se tam pri razkrajanju tvori plin metan, ki je zdravju škodljiv.
 • 1/3 odpadkov je bioloških, kar pomeni, da če jih odložimo med preostanek odpadkov, se poveča tudi količina odpadkov na deponijah.

Odpadke odpeljemo

V Mestni občini Koper že nekaj let nimamo deponije. Na Srminu in v Sv. Antonu smo uredili zbirni center, kamor lahko občani oddajo kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo in nevarne odpadke.

Preostanek odpadkov odpeljemo v Regijski center za ravnanje z odpadki v Ljubljani, kjer odpadke obdelujejo na najsodobnejši in najbolj okolju prijazen način.

Vse ločene frakcije odpadkov predamo podjetjem, ki odpadke prevzamejo in poskrbijo za njihovo pravilno predelavo in reciklažo. Biološki odpadki in zeleni rez imajo najkrajšo pot, saj jih odpeljemo v kompostarno Luke Koper.

Poglej video

Zakaj je zabojnik za preostanek odpadkov poln?

Čeprav smo se v ločevanju odpadkov že precej izboljšali, je žal še vedno veliko ljudi, ki odpadke ne ločuje dovolj vestno in redno. Tako večkrat najdemo v zabojniku za preostanek odpadkov plastenke, konzerve, papir, steklene embalaže... A ni škoda? Vse to bi lahko pravilno ločili in s tem omogočili, da se ti izdelki reciklirajo. Zabojnik za preostanek odpadkov bi tako bil bolj prazen, naše okolje pa čistejše in varnejše.

Soustvarjajte naše vsebine

Pokažite nam, kako ste se ločevanja in ponovne uporabe lotili pri vas doma. Delite vaše izkušnje, navade in izdelke z nami in postanite tudi vi pravi mojstri ločevanja. 3-2-1 snemamo!

Pošlji nam svoj posnetek